کاردرمانی در اختلالات ارتوپدی

تست هوش کودکان
تست هوش کودکان در غرب تهران
مهر ۲, ۱۳۹۸
تاخیر گفتاری
تاخیر گفتاری و نقش گفتاردرمانی در آن
آذر ۳, ۱۳۹۸
کاردرمانی در اختلالات ارتوپدی

کاردرمانی در اختلالات ارتوپدی

 

کاردرمانی در اختلالات ارتوپدی یکی از حوزه های فعالیت کاردرمانگران است که بطور تخصصی به درمان و توانبخشی اختلالات و بیماری های ارتوپدی ( سیستم اسکلتی _ عضلانی ) کمک می کند.

کاردرمانگر پس از ارزیابی توانایی ها و مشکلات بیمار ، آنالیز سیستم حرکتی و حسی وی و همچنین شدت آسیب ایجاد شده برای وی از موثرترین متدهای درمانی برای کمک به بهبود و توانبخشی بیمار بهره می برد.

کاردرمانی در اختلالات ارتوپدی با هدف بازیابی عملکرد های از دست رفته بیمار و بهبود شرایط موجود ارائه می شود.

کاردرمانگر پس از ارزیابی دقیق شرایط بیمار متدها و مدالیته های مورد نیاز برای کمک به بیمار را در نظر می گیرد.

اهداف کاردرمانی در اختلالات ارتوپدی

 • تقویت عضلات ضعیف شده
 • کنترل درد و از بین بردن ادم
 • کمک به افزایش تعادل
 • بهبود دامنه حرکتی
 • حفظ و اصلاح پاسچر
 • جلوگیری از چسبندگی ها و کوتاهی های عضلانی
 • تقویت واکنش های تعادلی و حفاظتی 
 • تقویت یکپارچگی حسی
 • بازیابی مهارت های از دست رفته

موارد کاربرد کاردرمانی

 • اختلالات و دردهای مفصلی مانند درد گردن ، درد کمر ، درد شانه، درد زانو
 • اختلالات و ناهنجاری های ستون فقرات مانند کیفوز ، اسکولیوز ، لوردوز و …
 • درمان تخصصی اندام فوقانی و دست قبل و پس از جراحی
 • توانبخشی پس از جراحی های تعویض مفصل ( تعویض مفصل لگن ، تعویض مفصل زانو و … )
 • توانبخشی دفورمیتی و بد شکلی های اسکلتی
 • توانبخشی پس از جراحی های ارتوپدی ( جراحی با هدف ترمیم پارگی ها و آسیب های تاندونی و لیگامان ، جراحی برای ترمیم شکستگی ها و … )
 • درمان اختلالاتی همچون زانوی عقب رفته ، زانوی پرانتزی ، زانوی ضربدری ، کلاب فوت ( پاچنبری ) ، کف پای صاف و …
 • درمان اختلالاتی که در ارتباط با نحوه راه رفتن هستند مانند راه رفتن با شست به داخل ، راه رفتن با شست به خارج و …
 • درمان اختلالاتی همچون فلج های زایمانی ، سندرم تونل کارپال و …

مداخلات کاردرمانی در اختلالات ارتوپدی

 • گرما و سرما
 • متحرک سازی مفاصل و بافت های نرم
 • تمرینات تقویتی شامل تمرینات ایزومتریک ، ایزوتونیک و ایزوکینتیک
 • بازآموزی عصبی – عضلانی با هدف بهبود عملکرد عصبی – عضلانی و بازآموزی حسی.
 • ماساژ تراپی با هدف افزایش گردش خون و کاهش درد
 • تکنیک های موبیلیزیشن
 • تمریناتی برای حفظ یا افزایش دامنه حرکتی
 • تمرینات کششی
 • تمرینات تعادلی
 • تمرینات پاسچرال ( با هدف اصلاح وضعیت بدنی )
 • آتل و کینزیوتیپ
 • تجویز و ساخت اسپلینت

 

کلینیک کاردرمانی حسن پور ارائه خدمات تخصصی کاردرمانی در اختلالات ارتوپدی در غرب تهران

 

کلمات مرتبط :

کاردرمانی کودکان – کاردرمانی در غرب تهران – کاردرمانی در پونک – بهترین مرکز کاردرمانی دست در تهران – کاردرمانی در بیماری های ارتوپدی – کاردرمانی در منزل