رشد روانی حرکتی کودک در سنین مختلف

مهارت های مورد نیاز کلاس اول ابتدایی
مهارت های مورد نیاز برای شروع کلاس اول ابتدایی
آگوست 3, 2021
تشنج در کودکان
تشنج در کودکان
آگوست 22, 2021
رشد کودک

چرا بررسی مراحل رشد کودک اهمیت داد؟

فرآیند رشد کودک شامل تمامی تغییرات جسمی، ذهنی-شناختی، گفتاری و مهارت‌های حرکتی مناسب اجتماعی شدن است.

فرآیند رشد به شدت تحت تاثیر ساختار ژنتیکی، محیط و مهارت‌های شناختی قرار دارد.

والدین و پزشکان اکثرا از نقاط عطف رشد کودک مانند شروع به راه رفتن و یا حرف زدن برای پیگیری رشد او نسبت به همسالان استفاده می‌کنند.

این نقاط عطف در برخی موارد می‌توانند به شناسایی ناتوانی‌های یادگیری یا مشکلات حرکتی احتمالی در کودکان کمک کنند.

در نتیجه این مشکلات زودتر تشخیص داده می‌شوند و در صورت وجود مشکلات حرکتی، گفتار یا ذهنی به مداخله به هنگام کاردرمانی و گفتاردرمانی بهبود یابند.

کودکان بسته به سن، شخصیت و مرحله‌ رشد، احتیاجات فیزیکی و عاطفی متنوعی دارند.

مطالعات گسترده نشان داده،پنج سال اول زندگی در شکل‌گیری نهایی شخصیت کودک بسیار حیاتی است.

همچنین زمان طلایی برای شروع مداخلات کاردرمانی و گفتاردرمانی قبل از ۵ سالگی است.

در این مقاله برای کاهش نگرانی شما والدین عزیز مراحل رشد ذهنی کودک از تولد تا ۵ سالگی را شرح داده ایم.

در صورت مشاهده تاخیر حرکتی، تاخیر گفتار و یا اختلالات مربوط به رشد کودک با متخصصین کاردرمانی و گفتادرمانی کلینیک توانبخشی حسن پوربه صورت آنلاین و حضوری مشورت نمایید.

 

رشد کودک

رشد کودک از تولد تا ۵ سالگي

     مهارتهاي کودک از بدو تولد تا شش ماهگي

 • كودك به صداها توجه مي كند.
 • كودك چشمهاي خود را در جهت افقي حركت مي دهد.
 • كودك به مدت ۳ ثانيه به دستهايش نگاه مي كند.
 • زماني كه اسباب بازي با انگشتان كودك تماس پيدا مي كند، آنرا چنگ مي زند.
 • كودك دستهاي خود را به دهان مي برد.
 • كودك به شيء آويزان ضربه مي زند.
 • كودك با ماليدن اسباب بازيهايش به دهان آنها را بررسي مي كند.
 • در سه ماهگی در واکنش به والدین و یا افراد آشنا لبخند می زند(لبخند اجتماعی)
 • كودك با گوينده ارتباط چشمي برقرار مي كند.
 • وقتی بر روی شکم قرار می‌گیرد، سر را به این طرف و آن طرف می‌چرخاند.
 • اشیا را به قدرت می‌گیرد.
 • دست‌هايش را باز و بسته می‌کند
 • شروع به بازی با انگشتان دست می‌کند
 • از شما تقلید می‌کند. اگر شما زبان را بیرون آورید او هم زبان خود را بیرون می‌آورد.
 • غلت می زند.
 • با دست‌ها اشیا کوچک را می‌گیرد
 • شروع به صداسازی می کند.
 • چهره‌های آشنا، دوستان و خانواده خود را تشخیص می‌دهد.

 مهارتهاي كودک هفت ماهه تا یک سال

 • كودك مكعب را از يك دست به دست ديگرش مي دهد.
 • كودك پارچه را از صورت خود كنار مي زند.
 • كودك به سمتي كه اسباب بازي انداخته مي شود، نگاه مي كند.
 • كودك از فعاليتهاي حركتي ساده تقليد مي كند.
 • كودك يك شيء را حركت مي دهد تا شيء ديگري را به دست آورد.
 • كودك از عمل ديگران تقليد مي كند.
 • كودك شيء را كه از ديد او پنهان مي شود پيدا مي كند.
 • كودك مكعب كوچكي را درون فنجان قرار مي دهد.
 • كودك با وارونه كردن فنجان مكعب را از ان خارج مي كند.
 • چهار دست و پا رفتن بر روی زمین
  در ده ماهگی با کمک می ایستد
 • در یک سالگی با کمک قدم بر می دارد.
  کلمه و جمله دو حرفی می گوید.
 • در هفت ماهگی دست می زند
 • برخی بازی‌ها مانند دالی کردن را انجام دهد
 • اشياء آشنا را با درخواست شما به شما نشان مي دهد.
 • ۲ قطعه پازل را در جاي خود مي گذارد.
 • كودك افراد و يا اشياء آشنا را از فاصله نشان مي دهد.
 • با استفاده از مكعب برج مي سازد.
 • فعاليتها را تقليد كرده و بر روي عروسك انجام مي دهد.
 • كودك تصاويري را كه مي شناسد، نشان مي دهد.
 • كودك از الگوهاي ساده زبان و حركت تقليد مي كند.
 • كودك ۳ صفحه از كتاب را يكي يكي ورق مي زند.
 • كودك حلقه ها را به ترتيب اندازه در ميله ي اندازد.
 • كودك شيء را پنهان مي كند.
 • كودك لباسهايي را كه بر تن دارد با دست نشان مي دهد.
 • كودك تصويرهاي آشنا را نام مي برد.
 • كودك صداهاي افراد آشنا را می شناسد
 • بدون کمک می نشیند
 • چهار دست و پا می رود
 • با کمک دیگران راه می رود

 مهارت های رشدی کودک دو سال

 • كودك اشياء را هل مي دهد و مي كشد..
 • كودك اشياء را از روي شكل آنها جور مي كند.
 • كودك تاكردن كاغذ را تقليد مي كند.
 • كودك درخواست و دستورات دیگران را درک می کند
 • كودك مفهومي از “يك” را نشان مي دهد.
 • كودك اشياء را از روي اندازه جور مي كند.
 • كودك از بين ۳ تصوير يكي را كه مانند تصويرهاي ديگر نيست نشان مي دهد.
 • كودك مفهوم “يكي ديگر” را مي داند.
 • كودك اشياء را براساس رنگ جور مي كند.
 • كودك ۲ شيء را را مي شمارد و مي گويند چندتا است.
 • كودك اشياء را براساس شكل آنها جور مي كند.
 • كودك ۳ عدد يك رقمي را آنطور كه شنيده است، تكرار مي كند.
 • كودك خيس و خشك راتشخيص مي دهد
 • کنترل ادرار ومدفوع دارد
 • كودك اشياء را براساس اندازه جور مي كند
 • کودک دو ساله حدود ۵۰ لغت را بیان می کند.
 • توپ را می‌گیرد و پرت می‌کند

 مهارتهاي رشدی کودک سه تا چهارسال

 • اضطراب جدایی از مادر ندارد
 • كودك با خمير شكلهاي ساده مي سازد.
 • كودك صداهاي بلند و آهسته را تشخيص مي دهد.
 • كودك ۶ رنگ اصلي را تشخيص مي دهد.
 • كودك تصوير ۲ قسمتي را كنار هم مي گذارد و آن را كامل مي كند.
 • پازل های ساده را تکمیل می کند
 • كودك شكلهاي دايره و مربع را تشخيص مي دهد.
 • دایره می کشد
 • به تنهایی با اسباب بازی، بازی می کند
 • كودك كوتاه و بلند را تشخيص مي دهد.
 • كودك مهره ها يا مكعبها را به ترتيب رنگ جور مي كند.
 • كودك اشياء را از روي شكل و رنگ جور مي كند.
 • كودك نرمي، سختي، صافي و زبري اشياء را تشخيص مي دهد.
 • حیوانات و میو ه ها را می شناسد
 • اشياء را در دسته مربوط به آن قرار مي دهد.
 • كودك ۵ شي را مي شمارد.
 • كودك نام و نام خانوادگي خود را مي گويد.
 • كودك تصوير ساده اي از آدمك را مي كشد.
 • جملات ۴ کلمه ای می گوید
 • شعر ساده می خواند
 • به تنهایی از پله بالا و پایین می رود
 • از قاشق برای غذا خوردن استفاده می کند

ارزيابي مهارتهاي رشدی کودک چهار  سال و پنج سال

 • كودك پازل ۵ تكه اي را كامل مي كند.
 • مثلث و مربع می کشد
 • نقاشی های ساده را می کشد
 • یک داستان کوتاه تعریف می کند
 • كودك قسمت حذف شده تصوير را تشخيص مي دهد.
 • كودك تصوير شيء را با كاربرد آن جور مي كند.
 • كودك نام ۴ شيء را با استفاده از حافظه بيان مي كند.
 • كودك براي بيان داستان ۳ تصوير را به ترتيب قرار مي دهد.
 • با هم سالان خود به صورت گروهی بازی می کند
 • كودك حركت تندتر و آهسته تر اشياء را در حال حركت تشخيص مي دهد.
 • كودك عبارتها را كامل مي كند.
 • كودك فعاليتهاي مربوط به صبح و ظهر و شب را تشخيص مي دهد.
 • كودك دست راست و چپ را مي شناسد.
 • روان صحبت می کند
 • كودك تصوير آدمك را با اجزاء بيشتر رسم مي كند.
 • به تنهایی از سرویس بهداشتی استفاده می کند
 • به تنهایی لباسهایش رو می پوشد و در می آورد
 • با کمک والدین کاردستی ساده می سازد

 

متخصصین کاردرمانی و گفتاردرمانی ما مراحل رشد کودک را به صورت دقیق ارزیابی نموده و در صورت وجود اختلال و یا تاخیر حرکتی، تاخیر گفتار کودک برنامه درمانی مناسب تهیه و اجرا می نمایند.

جهت رزرو نوبت کاردرمانی غرب تهران همه روزه و از طریق شماره تلفن های ۴۴۴۳۰۹۸۱ و یا ۴۴۶۰۷۸۴۸ با در تماس باشید.

همچنین برای دریافت خدمات کاردرمانی آنلاین و گفتاردرمانی آنلاین با شماره ۰۹۳۳۵۳۶۱۵۵۸ و یا صفحه اینستاگرام با ما در تماس باشید.