کاردرمانی

ژانویه 20, 2020
کاردرمانی در اختلالات رفتاری کودکان

کاردرمانی در اختلالات رفتاری کودکان

کاردرمانی در اختلالات رفتاری کودکان یکی از موثرترین راهکارها در بهبود این مشکلات است. برای کمک به مشکلات و اختلالات رفتاری کودکان کاردرمانگر توسط متدهای کاردرمانی […]
ژانویه 30, 2020
کاردرمانی پارکینسون

کاردرمانی پارکینسون

کاردرمانی پارکینسون یکی از راهکارهای موثر و مفید در توانبخشی این بیماران و کمک به کاهش مشکلات این افراد است. پارکینسون یک اختلال عصبی است که […]
فوریه 17, 2020
کاردرمانی کودکان بیش فعال

کاردرمانی کودکان بیش فعال

کاردرمانی کودکان بیش فعال یکی از راهکارهای موثر در بهبود وضعیت این کودکان و کاهش مشکلات ناشی از این اختلال شایع است که در کلینیک کاردرمانی […]
فوریه 24, 2020
کاردرمانی در کودکان نارس

کاردرمانی در کودکان نارس

کاردرمانی در کودکان نارس به دلیل مشکلات جسمی _ حرکتی و همچنین مشکلات مغزی که در برخی موارد در این کودکان وجود دارد از اهمیت زیادی […]