گفتاردرمانی

اکتبر 17, 2021

آلزایمر

آلزایمر چیست ؟ بیماري آلزایمر یک بیماري پیشرونده مغزی است که بـا اختلالات عمیق عملکردهاي حافظه و شـناختی همراه بوده و همچنین از علل بسیار شایع […]