کاردرمانی

نوامبر 11, 2022
بازی

بازی های مناسب کودکان مضطرب

چه بازی مناسب کودک مضطرب هست؟ یکی از راه های تخلیه اضطراب کودک بازی است.در زیر برخی از این بازیها رو معرفی می کنیم. بازی با […]
ژانویه 7, 2023
صافی کف پا

صافی کف پا چگونه درمان می شود؟

صافی کف یا flat foot به چه حالتی اطلاق میشود؟ صافی کف پا عارضه‌ای است که در آن بیماران فاقد انحنای کف پا هستند. قوس کف […]
ژانویه 7, 2023
کاردرمانی در تونل کارپال یا درد مچ

کاردرمانی در سندرم تونل کارپال یا درد مچ

کاردرمانی مچ دست یا سندرم تونل کارپال چیست؟ سندرم تونل کارپال عارضه ای است که به علت گیر افتادن و تحت فشار قرار گرفتن عصب مدین […]