کاردرمانی

می 5, 2021
نوروفیدبک در غرب تهران

نوروفیدبک در غرب تهران

نوروفیدبک نوعی بیوفیدبک است که با اندازه گیری امواج مغزی و ارائه سیگنال بازخورد کنترل خود به خود در عملکرد مغز را به افراد آموزش می […]
می 15, 2021
کاردرمانی ذهنی در کودکان دیرآموز

کاردرمانی ذهنی در کودکان دیرآموز

کاردرمانی ذهنی در کودکان دیرآموز یکی از روش های موثر در تقویت توانمندی ها در این کودکان است که به مراحل رشدی در این کودکان و […]
ژوئن 24, 2021
تمرکز کودکان

افزایش تمرکز کودکان هنگام درس خواندن

عدم تمرکز کودکان هنگام درس خواندن یکی از نگرانی های والدین است. بیشتر کودکان کنجکاو و پرانرژی هستند، همین موضوع باعث می شود ذهن آنها عملکرد […]
آگوست 1, 2021
ویزیت آنلاین کاردرمانی

ویزیت آنلاین کاردرمانی و گفتاردرمانی

ویزیت آنلاین کاردرمانی و گفتاردرمانی چیست و چگونه انجام می شود؟ باهم در این مطلب به این رویکرد می پردازیم.   ویزیت آنلاین کاردرمانی و گفتاردرمانی […]