کاردرمانی

مارس 31, 2020
نوک پا راه رفتن در کودکان

نوک پا راه رفتن در کودکان

نوک پا راه رفتن در کودکان بخصوص کودکان نوپا شایع است و اغلب این کودکان مشکلی ندارد ، اما در صورتی که این وضعیت تا حدود […]
آوریل 17, 2020
کاردرمانی پس از جراحی تاندون دست

کاردرمانی پس از جراحی تاندون دست

کاردرمانی پس از جراحی تاندون دست نقش موثری در کمک به فرایند بهبودی و تسریع آن دارد ، کاردرمانی دست همچنین به کاهش عوارض پس از […]
آوریل 29, 2020
اختلال دیکته نویسی

اختلال دیکته نویسی

اختلال دیکته نویسی یا املا نویسی یکی از شایع ترین اختلالاتی است که در دسته اختلالات یادگیری قرار می گیرد. یکی از نشانه‌های اصلی این اختلال […]
می 19, 2020
کاردرمانی کودکان کم توان ذهنی

کاردرمانی کودکان کم توان ذهنی

کاردرمانی کودکان کم توان ذهنی به عنوان موثرترین راهکار توانبخشی در این کودکان شناخته می شود که نفش موثری در بهبود مهارت های ذهنی در این […]