کاردرمانی

فروردین ۱۲, ۱۳۹۹
نوک پا راه رفتن در کودکان

نوک پا راه رفتن در کودکان

نوک پا راه رفتن در کودکان بخصوص کودکان نوپا شایع است و اغلب این کودکان مشکلی ندارد ، اما در صورتی که این وضعیت تا حدود […]
فروردین ۲۹, ۱۳۹۹
کاردرمانی پس از جراحی تاندون دست

کاردرمانی پس از جراحی تاندون دست

کاردرمانی پس از جراحی تاندون دست نقش موثری در کمک به فرایند بهبودی و تسریع آن دارد ، کاردرمانی دست همچنین به کاهش عوارض پس از […]
اردیبهشت ۱۰, ۱۳۹۹
اختلال دیکته نویسی

اختلال دیکته نویسی

اختلال دیکته نویسی یا املا نویسی یکی از شایع ترین اختلالاتی است که در دسته اختلالات یادگیری قرار می گیرد. یکی از نشانه‌های اصلی این اختلال […]
اردیبهشت ۳۰, ۱۳۹۹
کاردرمانی کودکان کم توان ذهنی

کاردرمانی کودکان کم توان ذهنی

کاردرمانی کودکان کم توان ذهنی به عنوان موثرترین راهکار توانبخشی در این کودکان شناخته می شود که نفش موثری در بهبود مهارت های ذهنی در این […]