کاردرمانگر

تیر ۱۹, ۱۳۹۸
کاردرمانی سکته مغزی

کاردرمانی سکته مغزی

کاردرمانی سکته مغزی یکی از مهم ترین راهکارهای توانبخشی پس از سکته مغزی و کمک به کاهش عوارض ناشی از این آسیب است. سکته مغزی یکی […]
تیر ۱۱, ۱۳۹۸
کاردرمانی فلج مغزی

کاردرمانی فلج مغزی

کاردرمانی فلج مغزی موثرترین راهکار توانبخشی فلج مغزی و کمک به این کودکان برای داشتن زندگی مستقل تر و کاهش ناتوانی در آینده است. فلج مغزی […]
اردیبهشت ۳۰, ۱۳۹۸
کاردرمانی جسمی

کاردرمانی جسمی و موارد کاربرد آن

کاردرمانی جسمی از حوزه های تخصصی فعالیت کاردرمانگران است که به بهبود و درمان اختلالات و بیماری های جسمی و هرگونه مشکلی که سبب بروز اختلالات […]
اردیبهشت ۵, ۱۳۹۸
موسیقی درمانی

موسیقی درمانی

موسیقی درمانی یکی از راهکارهای موثر توانبخشی و کاردرمانی است که با هدف تقویت و ساماندهی سلامت روحی و جسمی افراد ارائه می شود. موسیقی به […]