کاردرمانی

اردیبهشت ۳۱, ۱۳۹۷
کاردرمانی

کاردرمانی چیست؟

کاردرمانی چیست؟ کاردرمانی Occupational therapy یکی از شاخه های علم پزشکی و توانبخشی است با هدف بازتوانی فرد برای داشتن زندگی بطور مستقل و بدون نیاز […]