مقالات آموزشی

اسفند ۲۱, ۱۳۹۷
توانبخشی عصبی

توانبخشی عصبی

توانبخشی عصبی علم توانمند سازی افراد با هدف افزایش توانمندی ها برای کمک به استقلال فردی است. توانبخشی عصبی در افرادی که به دلیل آسیب های […]